Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2020. Helgi Uudelepp


Autor: Helgi Uudelepp
Formaat: Pehme kaas
Lehekülgi: 88
Kirjastus: Argo
ISBN: 9771406810005
Ilmumisaeg:
Mõõdud: 208mm x 294mm

Põhikooli lõpetajale matemaatika lõpueksamist 2020

Väljaanne on mõeldud põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistujale. Selles on loetletud, mida põhikooli lõpetaja peab teadma ja oskama.

Põhiteadmiste ja -oskuste rakendamist selgitatakse koos lahendustega antud näiteülesannete varal, lisaks harjutusülesanded ning enesekontrolliks mõeldud ülesanded. Erilist tähelepanu on pööratud praktilise sisuga tekstülesannetele.Kõik ülesanded on antud  koos vastustega.

 Lisas on toodud 2012., 2014., 2018. ja 2019. aasta matemaatika lõpueksami ülesanded koos vastustega ning näiteid 2019. aasta põhikooli lõpetajate eksamitöödest koos kommentaaridega.

Samast kategooriast